Με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταργείται η ανωνυμία του χρήστη στην καρτοκινητή τηλεφωνία.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση των ενεργών συνδρομητών σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στελεχών των εταιρειών κινητής. Επίσης, η εν λόγω κατάργηση θα επιβαρύνει αισθητά το λειτουργικό κόστος αφού θα αυξηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα απαιτηθούν επιπλέον δαπάνες σε συστήματα πληροφορικής για την τήρηση των στοιχείων των εκατομμυρίων χρηστών της κινητής.