Μια στρατηγική e-learning μπορεί να αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε μια εταιρεία, το ανθρώπινο δυναμικό της, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υλοποιηθεί σωστά.

<‘Σελίδα 1: e-learning σουίτες και οι διαφορές και ομοιότητές τους’>
O όρος learning ecosystem περιλαμβάνει ένα σετ σχέσεων ανάμεσα σε «μαθητές», πηγές και προμηθευτές γνώσεων που επιτρέπει τη μετάδοση της γνώσης με δομημένους ή και μη τρόπους, ώστε να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι απόδοσης. Βασίζεται σε ανεπίσημες δραστηριότητες, πλέον των δομημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποκομίσουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να κάνουν επιτυχώς τη δουλειά τους.

Αυτές οι ανεπίσημες δραστηριότητες περιλαμβάνουν καθοδήγηση, συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής εξάσκησης, συνεργασία με άλλα στελέχη και πρόσβαση στο περιεχόμενο που είναι κρίσιμο και απαραίτητο για την εργασία τους. Τα σημεία κλειδιά για το learning ecosystem είναι η προσωποποιημένη μαθησιακή εμπειρία, η συνεργασία ανάμεσα στους διδασκόμενους και η σωστή διαχείριση των πηγών και των σχέσεων. Ο βασικός στόχος είναι να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες πηγές εκπαίδευσης, το διδακτικό περιεχόμενο και το e-learning software και να φτάσουν στο επίπεδο μιας ανώτερης μαθησιακής εμπειρίας.

Πάντως, η ανάπτυξη ενός εύρωστου learning ecosystem δεν είναι εύκολη υπόθεση και μπορεί να αναδειχθεί και ιδιαίτερα κοστοβάρα. Για αυτό, οι εταιρείες τείνουν να επικεντρώνονται στην παροχή του αποκλειστικά σε εργασιακές θέσεις κλειδιά, που έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη βάση της εταιρείας. Αυτές οι θέσεις περιλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό του call center, των πωλήσεων, των υπηρεσιών και των managers, οι οποίοι χρειάζονται κρίσιμες πληροφορίες σε κρίσιμες ώρες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

e-learning σουίτες
Πρόκειται για ένα σετ προϊόντων και υπηρεσιών που όταν συνδυαστούν προσφέρουν τη δυνατότητα για e-learning. Οι σουίτες e-learning απαρτίζονται από τέσσερα βασικά στοιχεία: α) learning management systems (LMSs), β) delivery capabilities, γ) learning content management systems (LCMSs) και δ) επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως η ενοποίηση και η υλοποίηση που περιέχονται στις e-learning suites. Επίσης, οι συγκεκριμένες σουίτες έχουν ενσωματωμένα στον πυρήνα τους εργαλεία Web conferencing ή δυνατότητες virtual classroom. Ολοένα και περισσότεροι πάροχοι προσφέρουν ολοκληρωμένες e-learning σουίτες, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που και τα analytics ενσωματώνονται σε αυτές.

Η ραγδαία ανάπτυξή τους είναι συνέπεια της απαίτησης των χρηστών για πιο οικονομική ενοποίηση και υλοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνει μια e-learning suite. Επίσης, αυξάνονται οι πάροχοι που αναμειγνύουν e-learning software modules σε μια σουίτα διαχείρισης αναδυόμενων ταλέντων και επικεντρώνονται ώστε να το πουλήσουν σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Οι σουίτες e-learning θα συνεχίσουν να πωλούνται ως αυθύπαρκτα προϊόντα, αλλά θα αναμειχθούν και με άλλες HR εφαρμογές, όπως εργαλεία διαχείρισης απόδοσης.

Διαφορές και ομοιότητες
Τα προϊόντα LMS και οι e-learning suites συνήθως περιλαμβάνουν εργαλεία αναφοράς. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν μια επιλογή από 30 έως 70 τυποποιημένες «προσυσκευασμένες» αναφορές. Οι αναφορές μπορούν να προσφέρουν αξία στην εταιρεία, ώστε να μπορεί να καταμετρά την απόδοση της επένδυσης και να προκύπτει η εξοικονόμηση χρημάτων που αφορούν την εκπαίδευση. Επιπλέον, οι αναφορές είναι χρήσιμες για τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια αλλά και την ικανότητα παρακολούθησης χωρίς να είναι προϋπόθεση η ενοποίηση με άλλες εταιρικές αναφορές.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα e-learning εργαλεία αναφοράς, συνήθως, δεν μπορούν να ενσωματώσουν την αξία της εκπαίδευσης στο χρόνο εξυπηρέτησης του πελάτη, την αναλογία κατασκευαστικών λαθών, την απόδοση των διαφόρων καναλιών πώλησης, μετρήσεις cross-selling κ.α. Οι λύσεις analytics, παρέχουν περισσότερες δυνατότητες ανάλυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία αναφορών και πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά όπως:

· Μια ξεχωριστή βάση δεδομένων δομημένη για ανάλυση
· Ενοποιημένα δεδομένα από μη εκπαιδευτικές πηγές, όπως συστήματα CRM και ERP
· Προ-δομημένη πληροφορία για επιχειρηματικά κριτήρια και απόψεις
· Μηχανές για αναλυτικές διαδικασίες online που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη γνώση της πληροφορίας
· Μεγαλύτερη διαφάνεια στην ενοποίηση με άλλα αποθηκευτικά και ΒΙ εργαλεία.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Επένδυση σε LCMS – No and low cost stories’>
Επένδυση σε LCMS
Σύμφωνα με την Gartner, μια εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει σε Learning Content Management Systems όταν ο έλεγχος του e-learning περιεχομένου γίνεται δύσκολος, κοστοβόρος και χρονοβόρος. Υπάρχουν δύο παράγοντες κλειδιά που καθορίζουν το αν πρέπει ή όχι να υλοποιηθούν τα LCMS: ο όγκος και η ποικιλία του περιεχομένου και η συχνότητα που πρέπει να ενημερώνεται το περιεχόμενο. Και τα δύο έχουν την τάση να αυξάνονται, καθώς τα συστατικά του e-learning ωριμάζουν.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι εταιρείες συνεχίζουν να προσθέτουν στοιχεία στο portfolio των «μαθημάτων» και η πολυπλοκότητα αυτού του περιεχομένου αυξάνεται καθώς οι εταιρείες γίνονται καλύτερες με τη χρήση της τεχνολογίας. Τα LCMS είναι επίσης σημαντικά και από την πλευρά της εξοικονόμησης κόστους, επειδή δίνουν τη δυνατότητα για πιο εύκολη επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων από την αποθήκη περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα module που προσφέρει στους καινούργιους εργαζόμενους στο οικονομικό τμήμα μια συνολική εικόνα της εταιρείας.

Το ίδιο module μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα για τους νέους εργαζόμενους στο HR, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργηθεί από την αρχή. Το περιβάλλον ανάπτυξης των LCMS’s ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών περιεχομένων και την επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων μαθησιακών αντικειμένων.

Στην υπηρεσία των εταιρικών στόχων
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέγει κάποια εταιρεία πρέπει να υποστηρίζει τους ευρύτερους εταιρικούς στόχους. Για αυτό, κάθε εταιρεία είναι πιθανό να έχει διαφορετικά μέτρα για την καταμέτρηση της επιτυχίας. Οι επιλογές για τις επιχειρηματικές μετρικές που δικαιολογούν την επένδυση μπορεί να περιλαμβάνουν:
· Ευρύτερη διατήρηση εργαζομένων ή πελατών
· Ταχύτερη επίλυση πελατειακών προβλημάτων
· Υψηλότερη πελατειακή ικανοποίηση
· Αύξηση πωλήσεων μέσω μεταπωλητών που έχουν εκπαιδευτεί με τα εταιρικά e-learning συστήματα
· Μεγαλύτερες προσδοκίες προσέλκυσης πελατών
· Συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις
· Ταχύτερη παρουσίαση νέων προϊόντων
· Ταχύτερη παρουσίαση νέων τεχνολογιών, εταιρικών πολιτικών και λειτουργικών αρχών
· Αύξηση παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού
· Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες που παρέχουν μεγαλύτερη επάρκεια και εξοικονόμηση δαπανών
· Υψηλότερα κέρδη

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν με τους επιχειρηματικούς managers για να καθοριστεί το πώς μπορούν τα e-learning συστήματα να ενοποιηθούν με τις front-line εφαρμογές και ποιες είναι οι κατάλληλες μετρικές για την καταμέτρηση της επιτυχίας. Οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίς επειδή η αρχική υποδομή των e-learning συστημάτων πρέπει να ενοποιείται με το μεγαλύτερο εταιρικό software. Η υποστήριξη των business managers είναι κρίσιμη ώστε να εγκριθούν από τα στελέχη οι δαπάνες για την επένδυση.

Για αυτό, πριν ακόμα ξεκινήσουν τα σχέδια για projects ενοποίησης, η επιχειρηματική πλευρά πρέπει να ενημερωθεί για δυνητικά επιχειρηματικά οφέλη του e-learning. Όταν προσεγγιστεί η φάση της ενοποίησης, πρέπει να «τρέξουν» πιλοτικά προγράμματα ώστε να πειστούν managers και στελέχη ότι μέσω αυτών των συστημάτων μπορούν να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

No and low cost stories
Οπως έχει αποδείξει η ιστορία, σε περιόδους οικονομικής πίεσης, ένα από τα πρώτα budgets που δέχεται πλήγμα, είναι αυτό της εκπαίδευσης και ανάπτυξης (learning and development). Αν και οι ανταγωνιστικοί και ικανοί εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι ώστε να πετύχει μια εταιρεία τους εισοδηματικούς της στόχους, οι σπασμωδικές αντιδράσεις, όπως να «κοπεί» η εκπαίδευση σε δύσκολους καιρούς, υπερισχύουν. Υπάρχουν ωστόσο και επιλογές με μηδαμινό κόστος που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να διατηρήσουν την εξειδίκευσή τους και να αποκτήσουν νέα προσόντα:

· Ρύθμιση προειδοποιήσεων για εξελίξεις σε τομείς ενδιαφέροντος
· Χρησιμοποίηση tags και διερεύνηση προϊόντων που έχουν επισημανθεί από άλλου με τη χρήση εργαλείων όπως Digg, Delicious
· Διαλέξεις που προσφέρουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και μπορούν να φορτωθούν σε MP3 players
· Εγγραφή σε πανεπιστημιακές  αναφορές και νέα γκρουπ
· Παρακολούθηση διαλέξεων ανοικτών στο κοινό
· Προσχώρηση σε ομάδες σε social networking sites
· Δημιουργία ή αναγέννηση συμβουλευτικών προγραμμάτων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές με χαμηλό κόστος που επιτρέπουν στο ανθρώπινο δυναμικό να εξασκεί τις δεξιότητες και τις γνώσεις του και ενδεχομένως να τις εμπλουτίζει:
· Όταν είναι επιτρεπτό, μετατροπή εκπαιδευτικών οδηγιών σε e-learning
· Διαπραγμάτευση συμφωνιών που προσφέρουν στους εργαζόμενους ένα μεγάλο εύρος e-learning
· Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικές ή εθνικές επαγγελματικές συναναστροφές
· Επιλεκτική χρηματοδότηση για membership σε διάφορους συνδέσμους ώστε πολλοί εργαζόμενοι να μπορούν να τους επισκεφθούν
· Διεξαγωγή web conferencing
· Εξερεύνηση του εικονικού κόσμου
· Δημιουργία εύρωστων κοινωνικών προφίλ.
<‘here’>