Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας υπογραμμίζει τις καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες.

Είναι σαφές ότι μια τέτοια επιβάρυνση, πλήττει πρωτίστως τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε μία περίοδο που ο προϋπολογισμός τους βάλλεται από παντού, ενώ ειδικότερα για την κινητή τηλεφωνία – όπου σημειωτέον στη χώρα μας ισχύει μία από τις υψηλότερες φορολογίες πανευρωπαϊκά – πρόκειται για ένα απόλυτα αντιαναπτυξιακό μέτρο που πλήττει μια τόσο καίρια ανάγκη, όπως είναι η επικοινωνία. Επίσης, ακόμα και η επιπλέον φορολόγηση στις συνδέσεις διαδικτύου, θα αποτελέσει τροχοπέδη για πολίτες, επιχειρήσεις αλλά και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, ενώ θα πλήξει το μεγάλο στόχο της ψηφιακής επανεκκίνησης. Τέλος, θα ήταν το απολύτως λάθος μήνυμα για τους εργαζόμενους στις εταιρίες του κλάδου, για τις επενδύσεις και, εν γένει, την ανάληψη οικονομικής δραστηριότητας στο δυναμικό τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη στιγμή που η χώρα χρειάζεται εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.