Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της IDC για το ψηφιακό σύμπαν (digital universe), με τίτλο “Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East”, που πραγματοποιήθηκε με χορηγία της EMC: παρά τον εξαιρετικά ταχύ ρυθμό αύξησης και τον τεράστιο όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών, μόλις το 0.5% του συνολικού όγκου των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο υπόκειται κάποιο είδος ανάλυσης.

Η IDC προβλέπει ότι, μέχρι το 202, το digital universe θα προσεγγίσει τα 40 ZB, ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη έχει γίνει στο παρελθόν κατά 14%, με περίπου 5.247 GB πληροφορίας για κάθε άνθρωπο. Μεγάλη συμβολή στη μεγέθυνση του ψηφιακού σύμπαντος έχει η αύξηση του όγκου των δεδομένων που παράγονται από μηχανές, τα οποία θα φτάσουν από το 11% το 2005, στο 40% ή και περισσότερο. Επίσης, αναμένεται πως το 33% του ψηφιακού σύμπαντος θα περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για Big Data, υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνεται και αναλύεται. Το 2012, κι ενώ το 35%, περίπου, των δεδομένων που απαρτίζουν το ψηφιακό σύμπαν χρειάζεται κάποιο είδος προστασίας, λιγότερο από 20% απολαμβάνει τελικά κάτι τέτοιο.

Tο επίπεδο της προστασίας ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή, με τις αναδυόμενες αγορές να σημειώνουν τη φτωχότερη επίδοση. Μέχρι το 2020, η IDC εκτιμά ότι το 62% του ψηφιακού κόσμου θα συνδέεται με τις αναδυόμενες αγορές και μόνον η Κίνα αναμένεται να παράγει το 22% του συνόλου των δεδομένων παγκοσμίως. Οι επενδύσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση, τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την αποθήκευση των ψηφίδων του digital universe θα αυξηθούν έως 40% μεταξύ 2012 και 2020.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η επενδυτική δαπάνη ανά gigabyte την ίδια περίοδο να πέσει από τα 2 δολ. στα 0.20, ενώ οι επενδύσεις σε στοχευμένες περιοχές όπως η διαχείριση αποθήκευσης, η ασφάλεια, τα Big Data, και το cloud computing θα αυξηθούν αρκετά πιο γρήγορα. Μέχρι το 2020, η IDC εκτιμά ότι το 46.7% των δεδομένων που αποθηκεύονται στο cloud θα έχουν σχέση με την ψυχαγωγία και όχι με τις επιχειρήσεις.