Ποιες είναι οι κινήσεις εκείνες που πρέπει να κάνει ένας οργανισμός ώστε να προσελκύσει και να αφομοιώσει τα τεχνολογικά ταλέντα που χρειάζεται; Η απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες του, τις υπάρχουσες δυνατότητες και τους οργανωτικούς περιορισμούς του.

Πηγή: McKinsey, Επιμέλεια: Ελένη Χρυσαφοπούλου / exrisafopoulou@boussias.com

Ανεξάρτητα με τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν για ένα οργανισμό να βρει και να εκμεταλλευτεί τα τεχνολογικά ταλέντα που χρειάζεται, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Παρακάτω παραθέτονται τέσσερις βασικοί κανόνες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διαρκή μάχη εύρεσης των τεχνολογικών ταλέντων.

1. Αποκτήστε μία ξεκάθαρη εικόνα των μελλοντικών αναγκών και των τωρινών δυνατοτήτων. Η στρατηγική εύρεσης ενός τεχνολογικού ταλέντου πρέπει να ξεκινάει από την επίγνωση των αναγκών. Θα υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά στην πολύπλευρη εξυπηρέτηση των πελατών; Ποια είναι σημαντικότερη προτεραιότητα: η επιχειρηματική καινοτομία ή η ποιότητα και η αποδοτικότητα του τμήματος IT; Η διαχείριση του ρίσκου της ασφάλειας στο διαδίκτυο πρέπει να βελτιωθεί; Επιπλέον, οι οργανισμοί IT πρέπει να αναπτύξουν μία ξεκάθαρη εικόνα των τωρινών δεξιοτήτων και δυνατοτήτων που οι εργαζόμενοι παραμελούν, τι εμπειρίες έχει το τωρινό προσωπικό στη δουλειά, πώς γίνεται αντιληπτό το προσωπικό εκτός εταιρείας και πώς λειτουργεί – ή δεν λειτουργεί.

2. Αναπτύξτε ένα χάρτη προτεραιοτήτων. Για να επικεντρωθούν στους στόχους, οι μεγάλοι οργανισμοί αναπτύσσουν έναν χάρτη προτεραιοτήτων που δείχνει τα κενά μεταξύ επιχειρησιακών αναγκών και τωρινών ικανοτήτων, όπως και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα κενά. Για παράδειγμα, μία εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι περισσότεροι developers «μεγάλωσαν» προγραμματίζοντας εφαρμογές back-office, αλλά η εταιρεία θα χρειαστεί πιο εξελιγμένα data analytics τα επόμενα δύο χρόνια, ή δεδομένου ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, η εταιρεία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει κανέναν αποδοτικό μηχανικό υποδομών. Επιπλέον, ο χάρτης προτεραιοτήτων πρέπει να είναι ενημερωμένος σύμφωνα με τα τις τάσεις της αγοράς και τις επιπτώσεις τους στη μελλοντική διαθεσιμότητα ταλέντου. Για παράδειγμα, η ανάγκη για enterprise mobility αναμένεται να συνεχίσει να μεγαλώνει, αυξάνοντας παράλληλα τη ζήτηση και το συναγωνισμό για ταλέντα στον συγκεκριμένο τομέα.

3.Ο χάρτης προτεραιοτήτων γίνεται μοχλός των αναγκών, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες κατάλληλες για όλες τις καταστάσεις. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα παρακινήσει τα ανώτερα στελέχη, αλλά δεν θα φέρει τη διαφύλαξη της λειτουργικής ομάδας του data-center στην πρώτη γραμμή. Σε πολλές περιπτώσεις, η δημιουργία μίας νέας θέσης ή ένα νέο απόκτημα δεν είναι εφικτά. Βάζοντας σε λειτουργία τη σωστή στρατηγική απαιτείται συστηματικός καθορισμός των πιθανών μοχλών που θα θέσουν τις ανάγκες που υπάρχουν για ταλέντα και τους συνεπαγόμενους κινδύνους από την έλλειψη τους.

4. Καταγραφή και υποβοήθηση της προόδου. Για να διασφαλίσετε ότι θα γίνονται οι απαιτούμενες, καθημερινές, αλλαγές στη συμπεριφορά, η πρόοδος πρέπει να καταγράφεται μέσω μίας σειράς μετρήσεων (διατήρηση υψηλών επιδόσεων, ο αριθμός των εξωτερικών προσλήψεων που επιτυγχάνουν το ρόλο τους, καταγραφή του ποσοστού του προσωπικού που λαμβάνει επιχειρησιακή κατάρτιση κ.λπ.) και να γίνεται σε συνεργασία με τους ανωτέρους, οι οποίοι θα μπορούν να επιλύσουν προβλήματα και να επιταχύνουν τις διαδικασίες.

Οι περισσότεροι τεχνολογικοί οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με μία αποθαρρυντική ατζέντα: να αναπτύξουν νέες δυνατότητες, να κάνουν περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους, να διατηρήσουν τα συστήματα σε λειτουργία «όλη μέρα, κάθε μέρα» και να προστατεύουν τα ζωτικής σημασίας δεδομένα. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς εξαιρετικό τεχνολογικό ταλέντο. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις διαχείρισης των τεχνολογικών θέσεων εργασίας τείνουν προς τις στενότερες τεχνικές εξειδικεύσεις. Υιοθετώντας μία ευρεία γκάμα μοχλών διαχείρισης ταλέντου, πολλοί τεχνολογικοί οργανισμοί μπορούν να ενθαρρύνουν τις λύσεις προβλημάτων που απαιτούνται για την εκμετάλλευση της ζήτησης του cloud computing, του big data, του enterprise mobility, της πολυκαναλικής εμπειρίας του πελάτη και μίας γκάμας άλλων υπηρεσιών.