Ο Ευάγγελος Παρθενιάδης, Διευθυντής Πληροφορικής της Millennium Bank, εξηγεί πώς η χρήση υπηρεσιών MPS βοήθησε την τράπεζα να πετύχει μείωση του κόστους εκτυπώσεων, αύξηση της παραγωγικότητας και να γίνει πιο φιλική προς στο περιβάλλον.

NetWeek: Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που σαν οδήγησαν στην επιλογή χρήσης υπηρεσιών MPS;

Ευάγγελος Παρθενιάδης: Μπορούμε να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί λόγοι πού μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια λύση και τα οποία βασίζονται στους εξής παράγοντες:

1. Μείωση του συνολικού υφιστάμενου κόστους παραγωγής εκτυπώσεων, φαξ, και αντιγράφων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλωσίμων αλλά και των νέων επενδύσεων σε πάγια, κατά μέσο όρο 11%  στην πενταετία
2. Μείωση της κατανάλωσης του χαρτιού, λόγω της αξιοποίησης των επιλογών double printing & scan to email
3. Προβλεψιμότητα του κόστους παραγωγής, και επομένως καλύτερος έλεγχος των εξόδων

Η αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών αλλά και της εξυπηρέτησής τους γενικότερα, αφού:
1. Οι νέες μηχανές έχουν υψηλότερες ταχύτητες εκτύπωσης από τις παλαιές καθώς και την επιλογή scan to email, όπου με το πάτημα ενός πλήκτρου μετατρέπεται οποιοδήποτε document σε PDF αρχείο στο εισερχόμενο email μας
2. Αποδεσμεύονται οι χρήστες από χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης βλαβών και αναλωσίμων, δεδομένου ότι η διαχείριση και του νέου εξοπλισμού, αλλά και του υφιστάμενου, εκτελείται πλέον από έναν και μόνο προμηθευτή
3. Εγινε χωροταξική μελέτη για την ορθολογιστική τοποθέτηση τόσο των ασπρόμαυρων όσο και των έγχρωμων πολύ-μηχανημάτων, για την σωστή κάλυψη όλων των χρηστών. Το περιβάλλον, αφού χρησιμοποιείται τεχνολογία περισσότερο φιλική προς αυτό, με προσανατολισμό στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού λόγω των επιλογών double printing / scan to email, στη μείωση της κατανάλωσης αναλωσίμων, αλλά και στην χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

NetWeek: Ποιοι ήταν οι βασικοί άξονες στην επιλογή προμηθευτή;

Ευάγγελος Παρθενιάδης: Οπως σε κάθε έργο παροχής υπηρεσιών, αλλά ιδιαίτερα στις περιπτώσεις έργων outsourcing, όπως στην περίπτωση του έργου Office Printing, η επιλογή του σωστού προμηθευτή είναι και ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας του έργου. Επιγραμματικά, θα λέγαμε ότι πέντε είναι τα βασικά κριτήρια που μας καθοδήγησαν στην επιλογή της Xerox.

1. Η αξιοπιστία που προμηθευτή διεθνώς
2. Η εμπειρία του σε παρόμοια έργα
3. Η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης
4. Η ευελιξία προσαρμογής του στις απαιτήσεις μας
5. Οι οικονομικοί όροι

NetWeek: Πώς εξελίχθηκε το έργο;

Ευάγγελος Παρθενιάδης: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εξελίχθηκε ομαλά, όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί και συμφωνηθεί. Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, και πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε απαίτησή μας κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου αντιμετωπίστηκε άμεσα με την δέουσα προσοχή από την Xerox και το έμπειρο προσωπικό της.
 
NetWeek: Τι δείχνουν τα αποτελέσματα μετά από ένα χρόνο λειτουργίας;

Ευάγγελος Παρθενιάδης: Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου συνεργασίας, τα αποτελέσματα δικαιώνουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή μας, αφού τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν ήταν σαφώς λιγότερα των αναμενόμενων και αντιμετωπίστηκαν πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια από την εταιρεία. Τα λίγα προβλήματα εστιάζονταν αρχικά στην τήρηση των χρόνων απόκρισης (SLA), όσον αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών, αλλά και στην αναπλήρωση του stock των αναλωσίμων, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε σαφή βελτίωση.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Xerox δεν παραμένει ένας απλός προμηθευτής της τράπεζας, αλλά έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη και εξετάζουμε από κοινού την περαιτέρω αξιοποίηση του παρεχόμενου εξοπλισμού προς όφελος της τράπεζας, όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών μας με χρήση των υφιστάμενων πολύ-μηχανημάτων.