Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΤΕ κατά το γ' τρίμηνο του 2008 ανήλθε στα 1.638,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει ότι “η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τις ισχυρές επιδόσεις της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και την αύξηση των εσόδων από μισθωμένες γραμμές και υπηρεσίες data, καθώς και από παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα από τη συνεγκατάσταση των παρόχων και την πρόσβαση στον τοπικό βρόγχο (LLU)”.

Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου εξαιρουμένων των αποσβέσεων αυξήθηκαν οριακά (+0,4%) και ανήλθαν στα 1.018,2 εκατ. ευρώ, καθώς, όπως υποστηρίζεται, οι αυξήσεις σε μισθοδοσία και λοιπά έξοδα σε όλες τις λειτουργικές μονάδες του Οργανισμού αντισταθμίστηκαν από μεγάλη μείωση στο κόστος του εξοπλισμού. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% και ανήλθαν σε 327,1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στον όμιλο Cosmote προσέθεσε 1,226 εκατ. νέους πελάτες το γ’ τρίμηνο του 2008 με την πελατειακή βάση του να ξεπερνάει τα 18,6 εκατ., αυξημένη κατά 32,4% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα προστέθηκαν 490 χιλιάδες. Η Γερμανός συνεισέφερε 68% των καθαρών νέων συνδέσεων του ομίλου Cosmote (εκτός Αλβανίας), έναντι 56% το γ’ τρίμηνο του 2007.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι συνολικοί συνδρομητές συμβολαίου της Cosmote στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,2 εκατ. (+9,4% σε σχέση με πέρυσι), ενώ οι πελάτες καρτοκινητής σε περίπου 5,3 εκατ. (+32,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα). Το μερίδιο αγοράς της Cosmote το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 41%, ενισχυμένο κατά περίπου 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή της χρονιάς.