Η ΙΒΜ εξαγόρασε πρόσφατα την εταιρεία Butterfly Software Ltd, εταιρεία κατασκευής λογισμικού data analysis και migration με έδρα το Maidenhead της Αγγλίας.

Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν αποκαλύφθηκαν. Η Butterfly θα ενσωματωθεί στο IBM Software Group. Η εταιρεία προσφέρει storage planning software και εργαλεία storage migration, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν σε χώρο αποθήκευσης, λειτουργικούς χρόνους, προϋπολογισμό Πληροφορικής και κατανάλωση ενέργειας. Η ΙΒΜ θα χρησιμοποιήσει την Butterfly ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να εντοπίσουν νέους τρόπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από το λογισμικό storage και τις λύσεις hardware.