Η Ericsson και η Vodafone Ολλανδίας ανέπτυξαν για πρώτη φορά στη χώρα μια λύση κλήσεων φωνής μέσω LTE και Wi-Fi, η οποία βασίζεται στο cloud και είναι πλήρως εικονικοποιημένη. Οι κλήσεις μέσω Wi-Fi δίνουν τη δυνατότητα στους πάροχους να παρέχουν υπηρεσίες φωνής σε περισσότερες τοποθεσίες, για παράδειγμα σε εσωτερικούς χώρους όπως υπόγεια, βελτιώνοντας την κάλυψη του εξωτερικού δικτύου (macro network).

Η τεχνολογία VoLTE προσφέρει γρήγορους χρόνους εγκατάστασης κλήσης και ποιότητα φωνής υψηλής ευκρίνειας, επιτρέποντας παράλληλα ένα ευρύτερο φάσμα επικοινωνιακών δυνατοτήτων που λειτουργούν μέσω τεχνολογίας IP, όπως η βιντεοκλήση μέσω δικτύου LTE και η υποστήριξη πολλαπλών συσκευών. Η λύση βασίζεται στην εμπορική ανάπτυξη της Εικονικοποίησης Λειτουργιών Δικτύου (NFV) με χρήση των συστημάτων IP Multimedia Subsystem (IMS) και Evolved Packet Core (EPC) της Ericsson. Η ολοκληρωμένη λύση cloud περιλαμβάνει επίσης Εικονικές Λειτουργίες Δικτύου (VNF) για πραγματοποίηση κλήσεων Wi-Fi, έλεγχο πολιτικής και τομέα διακομιστή εφαρμογών (application server domain).