Το εργοστάσιο κατασκευής τηλεπικοινωνιακού υλικού της Siemens Enterprise Communications (SEN) στη Θεσσαλονίκη θα κλείσει τις προσεχείς εβδομάδες.

Πολυάριθμες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με ενδιαφερομένους από την τοπική αγορά, καθώς επίσης και σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με την πώληση του εργοστασίου, οι οποίες δυστυχώς δεν απέφεραν καμία ικανοποιητική λύση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ληφθεί η απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο.

Κανείς από τους υποψήφιους αγοραστές δεν ήταν σε θέση να παρουσιάσει μια βιώσιμη λύση για την συνέχιση και εξασφάλιση της παραγωγής. Καθοριστικοί παράγοντες για την απόφαση αυτή ήταν η χαμηλή εκμετάλλευση του δυναμικού του εργοστασίου, καθώς και η ραγδαία αλλαγή τεχνολογίας στη SEN, από το hardware στο software. Επόμενο βήμα είναι η έναρξη συνομιλιών με τον Ελληνικό Σύλλογο Εργαζομένων ούτως ώστε να εξευρεθεί κοινωνικά αποδεκτή λύση για τους περίπου 230 εργαζόμενους.

Το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την λειτουργία του το 1964 και έλαβε για κάποιο χρονικό διάστημα χρηματική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η SEN υποστηρίζει ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από την συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα επιδοτήσεων.