Η κλοπή εταιρικών δεδομένων «εκ των έσω» και οι επιθέσεις malware είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τα στελέχη enterprise security, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Accenture, σε συνεργασία με την HfS Research.

Το 69% των συμμετεχόντων στην έρευνα αντιμετώπισε μια, επιτυχημένη ή μη, απόπειρα κλοπής ή αλλοίωσης δεδομένων εκ των έσω, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Τα κρούσματα ήταν συχνότερα στους κλάδους των media και τεχνολογίας, όπου το ποσοστό φτάνει το 77%. Ο εσωτερικός κίνδυνος θα συνεχίσει να απασχολεί τους επαγγελματίες enterprise security, οι οποίοι προβλέπουν αύξηση των κρουσμάτων κλοπής δεδομένων από άτομα εντός του οργανισμού κατά 62%, μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. Επιπλέον, η έρευνα αποδεικνύει ότι η έλλειψη χρηματοδότησης για πρόσληψη ταλαντούχων στελεχών ψηφιακής ασφάλειας και για εκπαίδευση των εργαζομένων παρεμποδίζει την ικανότητα των οργανισμών να θωρακιστούν αποτελεσματικά ενάντια στις ψηφιακές επιθέσεις.

Μολονότι διαθέτουν εξελιγμένες τεχνολογικές λύσεις, οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (42% στο δείγμα) δηλώνουν προβληματισμένοι και έντονα ανήσυχοι για κρούσματα εσωτερικής κλοπής δεδομένων και malware, μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. Σε ποσοστό 54%, οι επαγγελματίες security και IT ανέφεραν ότι, στην παρούσα φάση, το υφιστάμενο προσωπικό δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο ώστε να προλάβει την εκδήλωση περιστατικών ασφαλείας. Η εικόνα είναι κάπως πιο θετική στα πεδία του εντοπισμού των συμβάντων και της απόκρισης σε αυτά, όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν επαρκή επίπεδα προετοιμασίας, σε ποσοστό 47% και 45% αντίστοιχα.

Το 31% αναφέρει τα ανεπαρκή κονδύλια για εκπαίδευση ή νέες προσλήψεις ως το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων, ενώ το 70% αναφέρει ελλιπή ή και μηδενική χρηματοδότηση για τεχνολογία ψηφιακής ασφάλειας και αξιοποίηση ταλέντου στο εν λόγω πεδίο, άρα και για εκπαίδευση. Τα firewalls και η κρυπτογράφηση είναι οι πιο σημαντικές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των ψηφιακών απειλών, ωστόσο το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης, για τους επόμενους 12-18 μήνες, εμφανίζουν οι επενδύσεις για cognitive computing και ψηφιακή νοημοσύνη (31%) και για ανωνυμοποίηση δεδομένων (25%).

Mόνο το 37% των επιχειρήσεων διενεργεί αξιολογήσεις για ψηφιακή ηθική και ετοιμότητα απέναντι σε επιθέσεις στο οικοσύστημα των συνεργατών του. Τέλος, μολονότι το 54% των συμμετεχόντων στην έρευνα υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ασφάλεια είναι βασικός παράγοντας για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ψηφιακές δραστηριότητες του οργανισμού, το 36% αυτών εκτιμά ότι τα ανώτερα στελέχη θεωρούν την ψηφιακή ασφάλεια περιττό κόστος.