Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη διατύπωση κοινών προτάσεων για τις επικείμενες αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο συν-διοργάνωσαν οι 5 ενώσεις καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές), ΕΝΕΒΗ (Μικροηλεκτρονικής), HBio (Βιο-Ιατρικής Τεχνολογίας) ΕΒΙΔΙΤΕ (Αεροδιαστημικής) και ΕΕΝΕ (Νεοφυών επιχειρήσεων -Startups).

Στόχος της συνάντησης, με τίτλο “Επενδύσεις για Καινοτομία και Εξωστρέφεια”, ήταν να εστιάσει στην δυνατότητα ο Νέος Επενδυτικός Νόμος, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να αποτελέσει εργαλείο-βοηθό προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, που σήμερα αποτελούν πρώτιστη ανάγκη της ελληνικής οικονομίας. Στην ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης τόνισε το κοινό ενδιαφέρον των καινοτομικών ενώσεων να αναπτύξουν κοινές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ ο Πρόεδρος της ΕΝΕΒΗ Γιώργος Κουτσογιαννόπουλος, αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2012 με τον τίτλο “Σynergies”. Ο Πρόεδρος του HBio Ανδρέας Περσίδης, επισήμανε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά. Την ανάγκη πρόνοιας και ίσως δημιουργίας ειδικών προβλέψεων για τις νέες επιχειρήσεις επισήμανε ο αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ Σωκράτης Πλούσσας.