Η προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισμού αποτελούν τους βασικούς στόχους ενός ευέλικτου ρυθμιστικού πλαισίου που προωθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC).

Η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της νέας πρωτοβουλίας, σε συντονισμό με τις 27 Ρυθμιστικές Αρχές της Ευρώπης, ενόψει ανάληψης της Προεδρίας του Σώματος για το 2013. Οι τρόποι υλοποίησης και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Συνεδρίασης του BEREC, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα προωθηθούν δράσεις όπως είναι η μείωση του κόστους κατασκευής σε έργα υποδομών, η υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η εναρμόνιση των μεθόδων κοστολόγησης και η επιβολή υποχρεώσεων μη διακριτικής μεταχείρισης σε παρόχους.