Η Amadeus έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των επενδύσεων για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Η ετήσια έκθεση 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, η οποία δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει τις 1.000 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα των επενδύσεων για την Έρευνα και την Ανάπτυξη το 2009 και τις κατατάσσει βάσει του συνολικού ύψους επένδυσης.

Η επένδυση 250 εκ. Ευρώ από την Amadeus για το 2009,  ξεχώρισε για τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) Πρώτη θέση στην Ευρώπη για τις συνολικές επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στην κατηγορία των υπηρεσιών Η/Υ, β) Νούμερο ένα εταιρεία στην Ευρώπη για τις συνολικές επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού και γ) Τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ισπανία για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.