Πολύ σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Microsoft Ελλάς, καθώς βραβεύτηκε από τον Satya Nadella, CEO της Microsoft και τον Jean- Phillip Courtois, Πρόεδρο της Microsoft International, ως η κορυφαία θυγατρική παγκοσμίως, ανάμεσα σε χώρες συγκρίσιμου μεγέθους.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Microsoft Global Exchange, της μεγαλύτερης ετήσιας εταιρικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στις Η.Π.Α. Το βραβείο της Microsoft Ελλάς αποτελεί τη σημαντικότερη εσωτερική διάκριση που μπορεί να λάβει μια θυγατρική στη Microsoft, αφού η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τη βέλτιστη υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.