Καθώς η ψηφιοποίηση μετατρέπεται από τάση σε απαιτούμενο για κάθε επιχείρηση, οι εταιρείες χρειάζεται να κατανοήσουν και να εκμεταλλευτούν τις επιδράσεις της ψηφιακής πλατφόρμας σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς τους. Αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητά τους.

Σύμφωνα με την έρευνα 2016 Gartner CIO Agenda Report η ψηφιοποίηση εντατικοποιείται. Μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια οι CIOs περιμένουν να αυξηθούν τα ψηφιακά έσοδα από το 16% στο 37%, ενώ οι CIOs που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα προβλέπουν μια αύξηση των ψηφιακών διαδικασιών από το 42% στο 77%. Αυτός ο ψηφιακό εμποτισμός των επιχειρήσεων σημαίνει ότι τα όρια, εντός και εκτός της εταιρείας, θολώνουν και γίνονται περισσότερα «διάτρητα», καθώς αναπτύσσονται πολλαπλά δίκτυα stakeholders, τα οποία φέρνουν αξία το ένα στο άλλο, αξιοποιώντας και εξερευνώντας δυναμικές ψηφιακές πλατφόρμες. Η ψηφιακή ηγεσία είναι ένα ομαδικό άθλημα, με τους CEOs να περιμένουν από τους CIOs τους να είναι «πρώτοι μεταξύ ίσων». Για να τα καταφέρουν, οι CIOs χρειάζεται να αναθεωρήσουν και να ανανεώσουν την προσέγγισή τους σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής πλατφόρμας και όχι μόνο στο τεχνολογικό επίπεδο.

Η αξία των συνδέσεων
Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό σταθερό σύστημα, με ξεκάθαρα όρια για τα εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον (προμηθευτές που παρέχουν εισροές και εσωτερικά στελέχη/περιουσιακά στοιχεία/δυνατότητες που παράγουν προϊόντα/υπηρεσίες και τα διανέμουν στους πελάτες), η λειτουργία μιας επιχείρησης ως πλατφόρμα προσφέρει στον οργανισμό τις βάσεις για την κοινή αξιοποίηση των πόρων – μερικές φορές γρήγορα και προσωρινά, κάποιες άλλες φορές με ένα σχετικά σταθερό τρόπο – με σκοπό την παραγωγή αξίας. Κάποιοι από αυτούς τους πόρους μπορεί να βρίσκονται εσωτερικά και να αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, κάποιοι άλλοι να διαμοιράζονται ή να προέρχονται εκτός εταιρείας. Η αξία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνδεση των πόρων και τις δικτυακές επιδράσεις ανάμεσά τους.

Για να μπορέσουν οι CIOs να πετύχουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα χρειαστεί να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις. Οι CIOs έχουν αναγνωρίσει εδώ και καιρό τη δυναμική της πλατφόρμας στην αρχιτεκτονική τεχνολογίας και δεδομένων. Το διαφορετικό σήμερα είναι ότι οι νέες ψηφιακές ευκαιρίες και οι εξελισσόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένων των νέων εμπορικών και ηθικών προκλήσεων, αποκαλύπτουν ότι η δυναμική της πλατφόρμας χρειάζεται να διεισδύσει – και διεισδύει – σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με σχεδόν το 40% των CIOs να αναφέρουν ότι ηγούνται του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχείρησή τους και το 34% να έχουν αναλάβει τα ηνία της καινοτομίας, δίνεται στους CIOs η ευκαιρία να ηγηθούν εντός ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση της παράδοσης υπηρεσιών και προϊόντων, την αξιοποίηση των ταλέντων και την άσκηση μιας αποτελεσματικής ηγεσίας.

Βimodal λειτουργία
Όπως έδειξε η έρευνα, η ανάγκη για καινοτομία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της bimodal υποδομής (όπου το ΙΤ ή ακόμα και το σύνολο της επιχείρησης λειτουργεί σε δύο ταχύτητες). To bimodal περιλαμβάνει τη συνεχή δημιουργία και τον επανασχεδιασμό δυνατοτήτων για το μέλλον και φαίνεται να έχει βρει την αποδοχή από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, με ηγέτιδες εταιρείες του χώρου να διαχωρίζουν όλο και περισσότερο τα πιο ανήσυχα (ερευνητικά) μέρη της επιχείρησής τους από εκείνα που εκμεταλλεύονται τις καθιερωμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Σχεδόν το 40% των CIOs βρίσκονται σε ένα bimodal ταξίδι, με την πλειοψηφία των υπολοίπων να σχεδιάζει να το πράξει μέσα στα τρία επόμενα χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κτίσιμο μιας ώριμης bimodal πλατφόρμας έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντικά καλύτερη ψηφιακή επίδοση της επιχείρησης. Επιπλέον, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας CIOs είναι να καθυστερήσει την υιοθέτηση του bimodal μοντέλου. Όσοι CIOs σχεδιάζουν να κινηθούν προς το bimodal μοντέλο και δεν έχουν κάνει ακόμα τίποτα γι’ αυτό, ήταν στις τελευταίες θέσεις της ψηφιακής απόδοσης στην έρευνα. Όπως αναφέρει η Gartner, όταν έρθει η ώρα για τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το bimodal μοντέλο λειτουργίας, αυτές εστιάζουν σε αυτό που τους είναι περισσότερο εύκολο, παρά σε αυτό που είναι πιο αποτελεσματικό. Αν και δεν είναι παράλογο να ξεκινάς με τα ευκολότερα, το κλειδί για την επιτυχία στην ψηφιακή εποχή είναι να μην επικεντρώνεσαι στα εύκολα.

Ταλέντα, η μεγάλη πρόκληση
Η αξιοποίηση των ταλέντων έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως το πιο μεγάλο απλό ζήτημα που καλούνται να διαχειριστούν οι CIOs για να πετύχουν τους στόχους τους. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις όσον αφορά τα ταλέντα εντοπίζονται στην πληροφορία – Big Data, Analytics, Διαχείριση Πληροφορίας – και ακολουθούν η επιχειρηματική γνώση/ οξυδέρκεια. Το ανησυχητικό είναι ότι πολλές από αυτές τις ελλείψεις είναι ίδιες με αυτά που ανέφεραν οι CIOs πριν από τέσσερα χρόνια, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει βελτίωση. Οι πρακτικές διαχείρισης ταλέντων δεν συμβαδίζουν με τις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες του ψηφιακού κόσμου. Οι CIOs χρειάζεται να σκεφτούν τη διαχείριση ταλέντων με τη λογική της πλατφόρμας και να καινοτομήσουν με αυτήν, εστιάζοντας περισσότερο σε στρατηγικές όπως:

  • Πρόληψη/ανακύκλωση προσωπικού εκτός του ΙΤ
  • Στενότερη συνεργασία με Πανεπιστήμια πάνω στην πρακτική άσκηση, σε μαθήματα που σχεδιάζονται από κοινού κ.λπ.
  • Crowdsourcing
  • Αντιμετώπιση των πελατών, των πολιτών, των vendors και των συνεργατών επεκτάσεις (και ψηφιακούς επιταχυντές) της πλατφόρμας ταλέντων.

Ανεβάζοντας ρυθμούς
Όπως αναφέραμε πριν, ένας σημαντικός αριθμός CIOs έχει επωμιστεί ήδη το ρόλο του ψηφιακού ηγέτη ή του σταυροφόρου της καινοτομίας στις εταιρείες τους. Επιπλέον, σε σχέση με δύο χρόνια πριν, η πλειοψηφία των CIOs αισθάνεται ότι αυξάνεται η ισχύς και η επιρροή τους, με τους περισσότερους να θεωρούν ότι αποτελούν έμπιστο σύμμαχο και συνεργάτη του CEO. Παρόλο που οι περισσότερο CEOs βλέπουν το CIO τους να έχει τη μερίδα του λέοντος στη ευθύνη της ψηφιακής ηγεσίας, βλέπουν να μοιράζεται αυτή η ευθύνη ευρέως σε όλα τα στελέχη του C-επιπέδου. Για τους CIOs αυτό σημαίνει προσαρμογή του στιλ ηγεσίας τους ώστε να εκμεταλλευτούν τις επιδράσεις της πλατφόρμας και το κτίσιμο ενός δικτύου ψηφιακής ηγεσίας, εντός και εκτός εταιρείας.

Οι CIOs ενθουσιάζονται από αυτήν την προοπτική, αλλά ανησυχούν για το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχουν σε οργανωτικές πολιτικές και διεργασίες, όπως και για τον τεράστιο ρυθμό που γίνονται οι αλλαγές. Αλλά, αν δεν απελευθερώσουν χρόνο (μέσω της αντιπροσώπευσης και της προτεραιοποίησης) που θα τον εκμεταλλευτούν για να επηρεάσουν και να αυξήσουν τις ψηφιακές δυνατότητες της επιχείρησής τους, όπως και για να βελτιωθούν, θα χάσουν το ψηφιακό τραίνο.

Ψηφιακή επιχείρηση και ανταγωνιστικότητα
Ενώ η έννοια των ψηφιακών εσόδων και διεργασιών είναι ανοιχτή σε ερμηνείες, είναι ξεκάθαρο ότι η ψηφιακή επιχείρηση αποτελεί, πλέον, πραγματικότητα και αναμένεται να αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό παράγοντα αύξησης της ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας την πληροφορία και την τεχνολογία. Αν και δεν μπορεί κάθε εταιρεία και δημόσιος οργανισμός να μετατραπεί σε μια επιχειρηματική πλατφόρμα με την έννοια της βιομηχανικής δυναμικής, οι νέες ψηφιακές ευκαιρίες και απειλές σημαίνουν ότι όλες οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη δυναμική της πλατφόρμας στη λειτουργία τους για να παραμείνουν βιώσιμες. Για τους CIOs, η εφαρμογή του μοντέλου της πλατφόρμας για τη διανομή των υπηρεσιών του ΙΤ, τη διαχείριση των ταλέντων και της άσκησης του ηγετικού τους ρόλου δημιουργεί μια τεράστια ευκαιρία για να ενορχηστρώσουν αυτά τα επίπεδα, να δημιουργήσουν αξία για την επιχείρησή τους και για να μετατραπούν σε ένα στρατηγικό ψηφιακό ηγέτη.