Ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Ευριπίδης Στυλιανίδης ενέκρινε την ένταξη 213 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 37,43 εκ. ευρώ, που αφορούν στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων πρόσβασης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πρόγραμμα "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης - Μέτρο 4.2" του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής δικτύων τοπικής πρόσβασης και συμπεριλαμβάνει πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων, μικρές πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές για την παροχή βασικών υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Όπως διευκρινίζεται, στις περιοχές του προγράμματος περιλαμβάνονται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμοι όλης της χώρας (43 στην Αττική και 170 στην περιφέρεια).