Το γεγονός πλέον ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση με διαφορά φάσης σε σχέση με τις Η.Π.Α. και τη Δυτική Ευρώπη αντικατοπτρίζεται και στις αντιθέσεις των αποτελεσμάτων μεταξύ της μητρικής SAP και της SAP Ελλάδας.

Ενώ η πρώτη είδε τα έσοδα της να μειώνονται κατά 13% την προηγούμενη χρονιά, η SAP Ελλάδας πέτυχε μια αντιδιαμετρική αύξηση του τζίρου της κατά 14%, προσθέτοντας στο πελατολόγιο της δέκα ελληνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Olympic Air, η Fourlis Holdings, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., η Αλλατίνη Α.Ε, ο όμιλος Sprider Stores, η Διακίνηση Α.Ε. και η Isobau Hellas. Ωστόσο, όπως λέει ο Μάνος Ραπτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP για την Ελλάδα και την Κύπρο, «το 2010 θα είναι η πρώτη χρονιά που η ελληνική αγορά θα βιώσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και επομένως η αγορά της πληροφορικής δεν θα μείνει ανεπηρέαστη».

Ωστόσο χωρίς να είναι σε θέση για ακριβείς προβλέψεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της SAP πιστεύει ότι η εταιρεία θα καταφέρει όχι μόνο να μείνει στα ίδια επίπεδα τζίρου με αυτά του 2009, αλλά και να πετύχει μικρή αύξηση.  Στόχος της SAP σε διεθνές επίπεδο είναι να επιταχύνει το ρυθμό παραγωγής νέων προϊόντων, σε τομείς που αυτήν την εποχή προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης, όπως το SaaS, το cloud computing και το Business Intelligence. Σύμφωνα με αναλυτές του εξωτερικού, η καθυστέρηση στην παραγωγή νέων προϊόντων την περασμένη χρονιά ήταν ένας από τους λόγους που στοίχισαν τη θέση του CEO της εταιρείας, Leo Apotheker.

Ένας δεύτερος λόγος ήταν η απόφαση της SAP να αναγκάσει ουσιαστικά τους πελάτες της να αποδεχτούν συμβόλαια συντήρησης με υψηλότερο κόστος. Στη θέση αυτή η εταιρεία υπαναχώρησε και πλέον είναι επιλογή του πελάτη αν θα πάρει στο οικονομικότερο ή ακριβότερο συμβόλαιο συντήρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μ. Ραπτόπουλο, μόλις το 30% έως 40% των πελατών στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να γυρίσουν στο προηγούμενο καθεστώς με χαμηλότερο κόστος συμβολαίου, καθώς όπως λέει ο ίδιος «οι περισσότερες εταιρείες που έχουν mission critical εφαρμογές είδαν αξία στα νέα συμβόλαια».

Τους πρώτους μήνες του 2010, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της SAP Ελλάδας υπάρχει ένα απρόσμενο ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για λύσεις της εταιρείας. Όσον αφορά το Δημόσιο τομέα, ο Μ. Ραπτόπουλος εκτιμά ότι η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για διαφάνεια και μείωση του κόστους λειτουργίας θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε λύσεις πληροφορικής και η SAP είναι έτοιμη να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία.

Γιάννης Μουρατίδης
www.twitter.com/virtualgr