Ο SQL Server 2005 της Microsoft δεν θα υποστηρίζεται τεχνικά μετά τις 12 Απριλίου 2016, καθώς η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον ενημερώσεις ασφάλειας για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των security patches, non-security hotfixes και incident support, επομένως και οποιοσδήποτε τρίτος κατασκευαστής εφαρμογής που κάνει χρήση υποδομών SQL Server 2005, δεν θα μπορεί να προσφέρει ενημερώσεις ασφάλειας ώστε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής.

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προγραμματίσει μετάβαση σε κάποια πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση SQL ή σε cloud υποδομές, η λήξη υποστήριξης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και πιθανά ρίσκα. Οι οργανισμοί που θα επιλέξουν να μεταβούν σε ένα σύγχρονο υποστηριζόμενο περιβάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν σημαντικά οφέλη, όπως ταχύτητα και ευκολία στην πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων τους, συμμόρφωση με σύγχρονα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, δυνατότητα σύγχρονων εργαλείων επεξεργασίας και οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων, καθώς και υψηλή διαθεσιμότητα, υποστήριξη και οικονομία στη λειτουργία των συστημάτων τους.