Προ ημερών η Moody’s σε μελέτη της ανέφερε πως η ρευστότητα των επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοοικονομικών ή της τραπεζικής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) ξεπερνούσε τα επίπεδα των 974 δισεκατομμυρίων ευρώ στα τέλη του περασμένου έτους. Μέγεθος αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση, το οποίο και είναι το υψηλότερο κατά την τελευταία επταετία.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως το συγκεκριμένο report εξετάζει τις τάσεις που αφορούν την κατοχή μετρητών για 699 μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες στην EMEA, αξιοποιώντας στοιχεία για το οικονομικό έτος που ολοκληρωνόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι πέντε κορυφαίες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που διαθέτουν… γεμάτα ταμεία, κατείχαν το 14% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων το 2016, έναντι 16% το 2015. Στοιχείο, που έρχεται σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στις οποίες το μερίδιο των πέντε κορυφαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο κατοχής μετρητών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο τέτοιο ώστε να αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των μετρητών στο τέλος του 2016!

Όσο για το ποιοι είναι οι top-3 επιχειρηματικοί τομείς-κλάδους που θεωρούνται πλούσιοι σε μετρητά στην EMEA, δεν είναι άλλοι από αυτούς της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των τηλεπικοινωνιών, ενώ στα ίδια -υψηλά- επίπεδα κινούνται και οι πάροχοι υπηρεσιών. Εάν αναρωτιέστε τι συμβαίνει και πως διαμορφώνεται η ίδια κατάταξη στις πέραν του Ατλαντικού ακτές, ο τομέας της τεχνολογίας κυριαρχεί. Στην ΕΜΕΑ απουσιάζει από τις κορυφαίες 10…

Σε επίπεδο χωρών, οι Γερμανία (21%), Γαλλία (20%) και Αγγλία κατέχουν συνολικά περίπου το 50% των μετρητών από τις 699 εταιρείες του σχετικού δείγματος, που φτάνουν στα 514 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δε Ρωσία και Ολλανδία, συμπληρώνουν το top 5, αντανακλώντας την δυναμική των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εν γένει κλάδο της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά.) για την μεν πρώτη και την εξωστρέφεια της επιχειρηματικής σκηνής της έτερης.

*Απλά, όχι στις εταιρείες ΙΤ…