Η IBM παρουσίασε ένα νέο λογισμικό και υπηρεσίες που θέτουν την ισχύ των εργαλείων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στη διάθεση του σημερινού, εξοικειωμένου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθρώπινου δυναμικού, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Στο πλαίσιο αυτό, η IBM ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα της κορυφαίας στον κλάδο πλατφόρμας λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης, του IBM Connections, που ενσωματώνει εξελιγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ταχύτερα δίκτυα συνεργασίας, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού, είτε με βάση τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, είτε στο IBM SmartCloud είτε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος κινητών συσκευών.

Το IBM Connections ενσωματώνει ροές δραστηριοτήτων, λειτουργίες ημερολογίου, wiki, ιστολόγια (blogs), μια νέα δυνατότητα διασύνδεσης με  email λογαριασμούς, καθώς επίσης επισημαίνει τις σχετικές πληροφορίες για την ανάληψη δράσης. Επιτρέπει την άμεση συνεργασία με ένα απλό κλικ και τη δυνατότητα δημιουργίας ασφαλών κοινοτήτων κοινωνικής δικτύωσης, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οργανισμού, για την ενίσχυση της πιστότητας πελατών και την επίσπευση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.