Η APC θα ενσωματώσει πλατφόρμες διαχείρισης λογισμικού της APC και της TAC στο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας IBM Tivoli Monitoring.

Η ενσωμάτωση θα επιτρέψει στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης InfraStruXure Central της APC, στο σύστημα διαχείρισης κτιρίων της TAC και στο λογισμικό IBM Tivoli Monitoring να χρησιμοποιούν από κοινού σημαντικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων κινδύνου, ιστορικών δεδομένων κ.λπ.