Η Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε. συμμετείχε στο epSOS Projectathon, που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2010.

Το epSOS portal της Γνώμων, το οποίο αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από την ομάδα προγραμματιστών της Γνώμων και βασίζεται στην πλατφόρμα gi9, πέρασε τη δοκιμαστική διαδικασία του Projectathon, πιστοποιώντας ότι το σύστημα είναι ώριμο να διαλειτουργήσει με τις αντίστοιχες δομές πληροφοριακών συστημάτων υγείας της άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα epSOS “European Patient Smart Open Services” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Policy Support Programme).

Η Γνώμων υλοποίησε ειδικές εφαρμογές διαχείρισης ιατρικών δεδομένων και ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (web portal) που έχει τη δυνατότητα να διαλειτουργεί και να επεξεργάζεται φαρμακευτικές συνταγές (ePrescription, eDispensation) και ιατρικό ιστορικό (Patient Summary) από τις 12 χώρες που συμμετέχουν στο έργο, ενώ στο πλαίσιο της επέκτασης του έργου από τη 1η Ιανουαρίου 2011 θα προστεθούν ακόμα 11 Ευρωπαϊκά Κράτη.

Στόχος της Γνώμων είναι η ευθυγράμμιση των προϊόντων της σειράς gi9 με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διαλειτουργικότητας στην Υγεία με σκοπό να μπορέσει να προσφέρει στους πελάτες της στην Ελλάδα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, ενώ στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας, σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον τομέα αυτό και πέραν της Ελληνικής Επικράτειας.