Τα NetBackup 7.7 και Backup Exec 15 που υποστηρίζουν την πλατφόρμα Google Cloud παρέχοντας την απαιτούμενη ορατότητα και έλεγχο για περιβάλλοντα υβριδικού cloud, λάνσαρε πρόσφατα η Veritas Technologies.

Υπογραμμίζεται πως οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο cloud της Google ως έναν backup προορισμό, «τρέχοντας» διαδικασίες back up και disaster recovery προς ή από την πλατφόρμα Google Cloud. Όπως σημειώνουν στελέχη της Veritas, μόλις οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και ελέγχουν το σύνολο των assets δεδομένων, μπορούν αυτομάτως να ξεκινήσουν να αποκαλύπτουν ιδέες που με τη σειρά τους οδηγούν στη λήψη καλύτερων και περισσότερο αποδοτικών επιχειρηματικών αποφάσεων.