Το Τμήμα Buildings Technologies της Siemens και η IBM παρουσίασαν λύσεις που βασίζονται στο cloud, οι οποίες θα αξιοποιήσουν την εξειδίκευση της Siemens στην ανέγερση και διαχείριση κτιρίων και την αντίστοιχη της IBM στο Internet of Things (IoT), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προοπτική που έχουν τα συνδεδεμένα κτίρια καθώς και τα δεδομένα που δημιουργούν.

Θα βοηθήσουν έτσι τους ιδιοκτήτες των κτιρίων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση σε πολλαπλές βιομηχανίες να πετύχουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης που έχουν θέσει. Η Siemens ενσωματώνει το λογισμικό της IBM Watson IoT Business Unit, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δεδομένων και assets στην πλατφόρμα ενέργειας και διαχείρισης βιωσιμότητας Navigator, που βασίζεται σε cloud. Ο συνδυασμός αυτός θα βοηθήσει να επωφεληθούν οι πελάτες εταιρικών ακινήτων με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, θα μπορούν να αξιοποιηθούν εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα στην πλατφόρμα Navigator της Siemens, προκειμένου να συγκριθούν οι επιδόσεις των κτιρίων και να γίνουν προβλέψεις για τους επιχειρησιακούς τους προϋπολογισμούς και τα predictive analytics μπορούν να εφαρμοστούν για την ανίχνευση και διάγνωση βλαβών, ώστε πιθανά ζητήματα να μπορούν να αντιμετωπιστούν προτού συμβεί οτιδήποτε.