Στην ανάπτυξη σειράς νέων λύσεων big data analytics προς τις επιχειρήσεις-πελάτες τους σε διεθνές επίπεδο προχωρούν από κοινού οι Samsung SDS, θυγατρική παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας της ομώνυμης εταιρείας, και SAS.

Μέσω της συμφωνίας συνεργασίας των δύο πλευρών, θα επιτρέπεται ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας αναφορικά με την εξυπηρέτηση των κάτι παραπάνω από 80.000 πελατών που διαθέτει η SAS στους ευρύτερους τομείς του Δημόσιου τομέα και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, με την εξυπηρέτηση θυγατρικών μεγάλων επιχειρήσεων σε επίπεδο big data analytics της Samsung SDS. Επιπροσθέτως, οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεργαστούν και τον τομέα του machine learning προκειμένου να εξετάσουν την εύρεση πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών στον συγκεκριμένο τομέα.