Την SAS Ελλάδος, Κύπρου και Βουλγαρίας και δη τις λύσεις SAS Fraud Framework for Insurance και SAS Visual Analytics επέλεξε να εγκαταστήσει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην προσπάθειά της να διαχειριστεί και καταπολεμήσει αποτελεσματικά φαινόμενα ασφαλιστικής απάτης.

Με τις συγκεκριμένες λύσεις της SAS, η Ευρωπαϊκή Πίστη επιτυγχάνει αφενός μεν να θωρακίσει τόσο την ίδια όσο και το εκτεταμένο Δίκτυο Πωλήσεων που διαθέτει και αφετέρου δε εκσυγχρονίζει και αυτοματοποιεί τις εσωτερικές της διαδικασίες στον κλάδο αποζημιώσεων αυτοκινήτου. Κάτι, που γίνεται πράξη μέσω ενός προηγμένου μηχανισμού analytics, ο οποίος με τη σειρά του αξιοποιεί πολλαπλές τεχνικές, όπως λ.χ. predictive modeling, text mining, αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, αυτοματοποιημένους επιχειρηματικούς κανόνες, ανίχνευση ανωμαλιών και κανόνες δικτύου προκειμένου να ανακαλύψει την απάτη.

Με το συγκεκριμένο μηχανισμό, η Ευρωπαϊκή Πίστη βελτιστοποιεί και μεγιστοποιεί τους τρόπους εύρεσης απάτης, αυτοματοποιώντας ταυτόχρονα  τη διαδικασία διαχείρισης των απαιτήσεων, μειώνοντας το Δείκτη Ζημιών (Loss Ratio), παρέχοντας καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και εν τέλει αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στην ελληνική αγορά.

Όπως σημείωσε σχετικά ο Νίκος Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Ευρωπαϊκής Πίστης: “Η διαχείριση και καταπολέμηση της απάτης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουμε. Η συνεργασία μας με τη SAS είναι μία στρατηγική επιχειρηματική απόφαση που θα μας προσφέρει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από την απάτη, αυξάνοντας την ίδια στιγμή τις αναλυτικές μας δυνατότητες”.