Η Atos Worldline, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Atos Origin που εξειδικεύεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές, παρουσίασε μία νέα λύση που διευκολύνει την υιοθέτηση του συστήματος Άμεσης Χρέωσης SEPA (SEPA Direct Debit, SDD) από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τράπεζες και η οποία μπορεί εύκολα να ενοποιηθεί στα υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής.

Το σύστημα Άμεσων Χρεώσεων αποτελεί βασικό “εργαλείο” του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA), που από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους θα αρχίσει σταδιακά να αντικαθιστά όλα τα υπάρχοντα εγχώρια σχήματα άμεσων πληρωμών.