Η Finvent S.A., μέλος του ομίλου Finvent Group of Companies, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού για τη διαχείριση κεφαλαίων, γνωστοποίησε σήμερα την προσθήκη της διεθνούς, πιστοποιημένης λύσης Tradex στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που παρέχει η εταιρεία.

Με τη λύση Tradex, οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων εξασφαλίζουν πραγματική αυτοματοποίηση της ροής εργασιών τους, δεδομένου ότι η λύση αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στην συνολική πλατφόρμα λύσεων της Finvent, ολοκληρώνοντας την διαδικασία καθημερινών εργασιών αμοιβαίων κεφαλαίων (front to back) με διαχείριση συναλλαγών αξιογράφων στην αγορά, αποτίμηση και διαχείριση χαρτοφυλακίων και καθολική διαχείριση υποστηρικτικών εργασιών και λογιστηρίου. Το Tradex αποτελεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων.