Το Oracle Healthcare Foundation (OHF), που αποτελεί την επόμενης γενιάς έκδοση του Oracle Enterprise Healthcare Analytics, η οποία παρέχει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον εν γένει τομέα της υγείας μια αξιόπιστη, σταθερή όσο και ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων που έχουν στο επίκεντρό τους ασθενείς και βρίσκονται κατά μήκος των δομών της ίδιας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της κλινικής και γονιδιωματικής εικόνας, των οικονομικών κ.ά.

 Η εν λόγω λύση που ολοκληρώνει σπονδυλωτά δεδομένα με μια λύση analytics, επιτρέποντας στους παρόχους υπηρεσιών υγείας να αξιοποιούν μια και μοναδική πηγή αλήθειας έτσι ώστε να «μετρήσουν» και αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της φροντίδας. Ταυτόχρονα, γίνονται ακόμη πιο λειτουργικές οι προσπάθειες της επιχείρησης για τον πληθυσμό των ασθενών που εξυπηρετούν, μεγιστοποιώντας την ευεξία τους και περιορίζοντας το όποιο κόστος.