Το σύστημα StorageTek Virtual Storage Manager (VSM) 7, μια ιδιαίτερα ασφαλή όσο και κλιμακούμενη λύση προστασίας δεδομένων για mainframe και ετερογενή συστήματα, που έχει την πρόσθετη ικανότητα να παρέχουν μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ιεράρχησης απευθείας στο δημόσιο cloud, παρουσίασε η Oracle.

Την ίδια στιγμή, το VSM 7 έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνεται με αδιάλειπτο τρόπο με την υπηρεσία Oracle Storage Cloud Service, παρέχοντας στους storage administrators μια ενσωματωμένη στρατηγική cloud. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το cloud storage είναι το ίδιο προσβάσιμο με το on-premise storage.