Η Ericsson λάνσαρε του Ericsson Dynamic Service Manager, το αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας μεταξύ Ericsson και Cisco.

Η παραδοσιακή διαχείριση υπηρεσιών δικτύου εστίαζε συνήθως σε μία τεχνολογία και είχε έναν πάροχο ανά τομέα. Ως εκ τούτου, η επέκταση για το συντονισμό πολλαπλών domains, τεχνολογιών και εξοπλισμού από διαφορετικούς παρόχους επιβάλλει εξατομικευμένες διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών. Το Ericsson Dynamic Service Manager δίνει τη δυνατότητα στους πάροχους υπηρεσιών να ρυθμίζουν, να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν με δυναμικό τρόπο, τους διαθέσιμους πόρους δικτύου, για εφαρμογές σε περιβάλλοντα πολλαπλών domain και παρόχων δικτύου. Το προϊόν συνδυάζει τα κορυφαία συστήματα OSS και διαχείριση δικτύου της Ericsson, καθώς και την εξειδίκευση της Cisco στον τομέα των IP, και επικεντρώνεται σε πολλαπλούς παρόχους mobile backhaul, IP κορμού και VPNs επιχειρήσεων. Η λύση περιλαμβάνει διαδικασίες προ-ενσωμάτωσης με συσκευές δικτύου και λύσεις διαχείρισης τομέα των Ericsson και Cisco, καθώς και ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων, για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και της δυναμικής επίλυσης πιθανών προβλημάτων, προτού οι πελάτες τα βιώσουν.