Η Microbase, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σχεδίασε και ολοκλήρωσε λύση Collaboration για 1,5 εκατομμύριο χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης βασισμένη σε Open Source λογισμικό.

Η πλατφόρμα, βασισμένη εξολοκλήρου σε λογισμικά ανοικτού κώδικα και ανοικτών τεχνολογιών, τόσο υποδομών όσο και εφαρμογών τελικών χρηστών, προσφέρει στους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου υπηρεσίες επικοινωνίας όπως VoIP τηλεφωνικές κλήσεις, Video Κλήσεις, Instant Messaging, Presence, Voicemail to Email, Fax to Email, Conferencing κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα υποδομή διασυνδέθηκε πλήρως με τις υφιστάμενες υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και πως η σχεδίαση των υποδομών προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα και εύκολη και μεγάλη επεκτασιμότητα.