Τη λύση λογισμικού PeopleSoft Enterprise HCM for SMBs της Oracle θα διαθέσει στην ελληνική αγορά η Uni Systems.

Για τη Uni Systems, η υποστήριξη του λογισμικού PeopleSoft δεν είναι μια “βουτιά” σε άγνωστα νερά, καθώς η εταιρεία έχει απορροφήσει τη Decision Systems (θυγατρική της Info-quest), η οποία είχε πιστοποιηθεί για υλοποίηση λύσεων PeopleSoft.

Η νέα λύση απευθύνεται σε εταιρείες που απασχολούν μέχρι 600 εργαζόμενους και βασίζεται στην κλασική πλατφόρμα Oracle PeopleSoft Enterprise HCM, το οποίο έχει διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει λειτουργικότητα, τόσο για την εσωτερική οργάνωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και για την παροχή αυξημένων δυνατοτήτων αυτό-εξυπηρέτησης στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.

Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει εγκατασταθεί της λύσης PeopleSoft Enterprise HCM είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΠΑΠ και η Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα.