Την “IT Custodian”, μια turnkey ITSM λύση που αφορά την προώθηση της ψηφιακής ενεργοποίησης μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών και αναπτύχθηκε από κοινού λάνσαραν στην αγορά οι Hewlett Packard Enterprise (HPE) και ο τομέας Service Management Consulting (SMC) της Logicalis.

Η λύση “IT Custodian” είναι ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο λειτουργίας του Open Group IT4IT, ενώ διατίθεται τόσο on-premise όσο και ως cloud υπηρεσία. Όπως αναφέρει ο Kevin Leslie, Διευθυντής Service Portfolio Management ΕΜΕΑ της HPE «η λύση IT Custodian επεκτείνει τα οφέλη της τεχνολογίας HPE Service Management με ένα έτοιμο-προς-υιοθέτηση μοντέλο υλοποίησης το οποίο με τη σειρά του περιλαμβάνει οτιδήποτε χρειάζεται μια επιχείρηση που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών από την πλευρά του ITSM σε μια και μόνο λύση». Από τη μεριά του, ο Martyn Birchall, Διευθυντής International Service Management Consulting της Logicalis, δήλωσε ότι «μέσω της λύσης IT Custodian, αντί να δαπανάται χρόνος για την υιοθέτηση τεχνολογιών ITSM προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες τους ανάγκες, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν ταχύτατα να εφαρμόσουν ένα κορυφαίο μοντέλο που σχετίζεται με τις επαγγελματικές τους προκλήσεις και βασίζεται στα μαθήματα και διδάγματα που προέρχονται από εκατοντάδες περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων».