Η Encode βοηθά το Πανεπιστήμιο του Άμπερντην στη Σκωτία να ενισχύσει την ασφάλεια και να μειώσει τα ψευδώς θετικές ενδείξεις μέσω εφαρμογής πλατφόρμας advanced security intelligence.

Το Πανεπιστήμιο του Άμπερντην είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Σκωτίας με υποδομή IT που εξυπηρετεί περισσότερους από 16.000 χρήστες. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατηγικής της να διανέμει ασφαλείς υπηρεσίες IT σε «οποιαδήποτε συσκευές, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε», το Πανεπιστήμιο ζήτησε από την Encode να βοηθήσει στον προληπτικό εντοπισμό και να αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων μέσω εφαρμογής μίας προηγμένης λύσης Security Information and Event Management (SIEM). Σε συνεργασία με την Encode, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε λύση QRadar SIEM. Το QRadar παρέχει μία πλατφόρμα Security Intelligence εντός μίας ενοποιημένης αρχιτεκτονικής για την ενσωμάτωση information and event management, log management, anomaly detection, incident forensics and configuration και vulnerability management. Το SIEM παρέχει συσχέτιση και εντοπισμό «ύποπτων ενδείξεων» σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για την αναγνώριση απειλών υψηλού κινδύνου.