Η Μάρακ Ηλεκτρονική εξέδωσε διευκρινιστική δημοσίευση σχετική με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα το "Πρώτο Θέμα" την προηγούμενη Κυριακή (21/06/09) με τίτλο "Ο ΟΛΠ μπλόκαρε τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό 12 λιμανιών".

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση: “Η Μάρακ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών ” Μάρακ Ηλεκτρονική – Profile Πληροφορικής” συμμετείχε στον ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό του ΥΕΝΑΝΠ για το Έργο “ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης επιβατικού κοινού – Ναυτίλος και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης”.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας το ως άνω Έργο κατακυρώθηκε στην ανωτέρω ένωση (στην οποία η συμμετοχή των μελών είναι 55% στην Profile Πληροφορικής και 45% στην Profile Πληροφορικής) και η σχετική απόφαση κατακύρωσης του Φορέα Ανάθεσης, νόμιμα υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. πρωτ. 5321.4/31/2009 ανακοινώθηκε στις 13-02-2009 στην Ένωση Εταιρειών. Το εν λόγω έργο “Ναυτίλος” χρηματοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ – ΚΤΠ σε ποσοστό 75%, είναι ύψους 8,4 εκ. ευρώ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί εντός του 2009.

Εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η υπογραφή του εγγράφου της σχετικής συμβάσεως, και αναμένουμε την σχετική περί τούτου πρόσκλησή μας και την συνακόλουθη κατάρτιση από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή της δημόσιας ανακοίνωσης για τις λεπτομέρειες της υλοποίησης του εν λόγω έργου”.