Κατά τη διάρκεια της υπ' αριθμ. 2826/26-3-2009 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, υπέβαλε παραίτηση το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Dr. Karl Gerhard Eick.

 Στη θέση του παραιτηθέντος, για το υπόλοιπο της θητείας του και με την ίδια ιδιότητα, το Δ.Σ. του ΟΤΕ εξέλεξε στη συνέχεια νέο μέλος, τον κ. Guido Kerkhoff.