Ασχημα «μαντάτα» για τα budgets του ΙΤ και τη στελέχωση των τμημάτων Πληροφορικής, σύμφωνα με έρευνα του CIO.com. Οι προϋπολογισμοί ακολουθούν φθίνουσα πορεία και για προσλήψεις νέων στελεχών... ούτε λόγος

Ο αριθμός των Διευθυντών Πληροφορικής που σχεδιάζει τη μείωση του προϋπολογισμού εξακολουθεί να αυξάνεται δραματικά, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2009, με τη συμμετοχή 208 στελεχών Πληροφορικής. Περισσότεροι από τους μισούς επικεφαλής του ΙΤ, περίπου το 53%, τώρα πια περικόπτουν τα budgets εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, όταν στην αντίστοιχη έρευνα του περασμένου Οκτωβρίου το ποσοστό ήταν 40% και μόλις 17% στο πρώτο τετράμηνο του 2008.

Το 59% των CIOs «παγώνει» τις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, ποσοστό ανεβασμένο σε σχέση με το 46% του Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από το ένα τρίτο (34%) έχουν ξεκινήσει να μειώνουν τους απασχολούμενους στο τμήμα Πληροφορικής όταν τρεις μήνες νωρίτερα μόνο το 23% προέβαινε σε αυτή την ενέργεια. Τώρα πια, περισσότεροι CIOs σχεδιάζουν μείωση των δαπανών του ΙΤ. Το 35% θα το εφαρμόσει μέσα στους επόμενους μήνες, ποσοστό κατακόρυφα αυξημένο από το 18% που είχε αναφερθεί τον Οκτώβριο.

Σχεδόν το 1/3 των CIOs (31%) δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τους πλήρως απασχολούμενους συνεργάτες του. Στη συγκεκριμένη ενέργεια ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν το 21% τον Οκτώβριο του 2008, ενώ το πρώτο τέταρτο της ίδιας χρονιάς το ποσοστό άγγιζε μετά βίας το 14%. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα σχέδια των Διευθυντών Πληροφορικής για τις δαπάνες που αφορούν εργολάβους και προσωρινούς συνεργάτες, αφού το 48% των ερωτηθέντων σκοπεύει να τις μειώσει. Τρεις μήνες νωρίτερα το ποσοστό έφτανε το 26%.

ΙΤ projects σε αναμονή
Περισσότερο από το 1/3 των CIOs (68%) αναφέρει ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες τους αναγκάζει να υποστούν ελέγχους από διάφορα στελέχη της εταιρείας τους. Με το ΙΤ να «μπαίνει στο μικροσκόπιο», η μείωση των δαπανών γίνεται προτεραιότητα για τους Διευθυντές Πληροφορικής. Περίπου οι μισοί από αυτούς επισημαίνουν ότι το ποσοστό του συνολικού IT budget που προσανατολίζεται σε νέα projects θα μειωθεί, ενώ το 49% αυτών κάνει λόγο για «πάγωμα» ή ακύρωση δαπάνης ΙΤ κεφαλαίων.

Οι CIOs παραθέτουν τη μείωση των ταξιδιών, το «πάγωμα» των προσλήψεων και την αναστολή των ΙΤ projects ως μέτρα που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Το ποσοστό των Διευθυντών Πληροφορικής που κάνουν αιματηρές περικοπές στα προγράμματα εκπαίδευσης ανέρχεται στο 46%, από το 25% που καταγράφηκε ένα τρίμηνο νωρίτερα. Με τη μείωση των δαπανών να κυριαρχεί στη σκέψη τους, οι CIOs επιδιώκουν εναλλακτικά μοντέλα ΙΤ. Το 48% αυτών λένε ότι σκέφτονται τις υπηρεσίες on demand και SaaS ως ενδεχόμενη λύση στους χαλεπούς καιρούς.