Σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την κυπριακή Logicom Public για την προώθηση και την υποστήριξη του συστήματος πλοήγησης MLS Destinator στην κυπριακή αγορά, προχώρησε η MLS Πληροφορική.

Με την είσοδο του MLS Destinator στην Κύπρο υλοποιείται το πρώτο σκέλος του σχεδιασμού της MLS, το οποίο προβλέπει στη συνέχεια την εξαγωγή του συστήματος στις πολλά υποσχόμενες αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Η MLS αναμένει καταρχήν έσοδα περί το 1 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησής της στην Κύπρο.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες διερευνούν τη δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας τους στον τομέα της πλοήγησης στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

Η Logicom Public αποτελεί έναν διεθνή όμιλο εταιρειών, εισηγμένο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και μέλος του δείκτη FTSE/CySE20. Το 2007 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 338,757 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 7,696 εκατ. ευρώ.