Η Lannet Επικοινωνίες, στα πλαίσια της απόφασης της ΕΕΤΤ, ΑΠ 390/3/2006 "Κανονισμός Γενικών Αδειών", και δεδομένου ότι τα προβλήματα που αφορούν στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο δίκτυό της συνεχίζουν να υφίστανται, ενημερώνει τους πελάτες της με υπηρεσία προεπιλογής φορέα, ότι για την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων θα πρέπει προσωρινά και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου της εταιρείας να χρησιμοποιούν το πρόθεμα 1777, για δρομολόγηση των κλήσεων μέσω του δικτύου ΟΤΕ με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Όσον αφορά τους πελάτες με αδεσμοποίητο τοπικό βρόγχο(LLU) καθώς  και πελάτες Α.Ρ.Υ.Σ (ΑDSL) δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η παροχή αυτών των υπηρεσιών. Τέλος, η Διοίκηση της Lannet ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενώπιον των Αρμόδιων Αρχών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου της και ζητά την κατανόηση των πελατών που συνεχίζουν να την εμπιστεύονται.