Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι το τέλος του 2009 να έχει γίνει η ανάθεση, για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα εθνικά τηλεπικοινωνιακά έργα που έχει ως στόχο τη σύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και οικιών με δίκτυο οπτικών ινών μέχρι και το τελικό άκρο (Fiber To The Home).

Το έργο προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί κατά το 1/3 από το κράτος και το υπόλοιπο από ιδιωτικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τον Γ. Αναστασόπουλο, γενικό γραμματέα μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, “αμέσως μόλις δοθεί η τυπική έγκριση από την Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί Road Show, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών”.

Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με τη πιθανότητα να μην υλοποιηθεί αυτό το έργο η θέση του υπουργού, Κωστή Χατζηδάκη, ήταν ότι “η πιθανότητα αυτή είναι πολύ μικρή”, γεγονός που πιθανόν συνεπάγεται ότι υπάρχουν ήδη κάποιοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που έχουν εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό την υλοποίηση του έργου.

Ακόμα όμως, και αν η οικονομική υποστήριξη εξασφαλιστεί, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν στην υλοποίηση του έργου είναι η διέλευση από διαφορετικούς Δήμους, αλλά και η τοποθέτηση οπτικών ινών μέσα σε πολυκατοικίες, όπου οι παρόντες κανονισμοί προϋποθέτουν αποδοχή από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών για να γίνει η εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον Γ. Αναστασόπουλο, τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε οι ανάδοχοι να είναι σίγουροι πριν αναλάβουν το έργο ότι δεν θα συναντήσουν αναπάντεχα “εμπόδια”. Ειδικά, όσον αφορά την εγκατάσταση σε οικίες, ο Γ. Αναστασόπουλος δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πρόγραμμα επιδότησης των ιδιοκτητών, ώστε να καλυφθεί το κόστος εξοπλισμού που υπολογίζεται από 300 – 400 ευρώ. Για την επιδότηση αυτή δεν απέκλεισε και την πιθανότητα υποστήριξης από την Ε.Ε., η οποία δεν συμμετέχει οικονομικά σε κάποιο από τα άλλα στάδια του έργου.