Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του νέου έτους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στη Χαλκίδα η εγκατάσταση των πιλοτικών συστημάτων «έξυπνης στάθμευσης» (smart parking) και «έξυπνου φωτισμού» (smart lighting), τα οποία θα υποστηρίζονται από μια ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης πόλης».

Στο πλαίσιο του έργου, την υλοποίηση του οποίου έχουν αναλάβει από κοινού ο Όμιλος ΟΤΕ, η Cisco, η ΚΑΥΚΑΣ και η OTS, θα υλοποιηθεί κι ένα πρόγραμμα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.