Η ένωση εταιρειών Uni Systems – Adacom κατέθεσε προσφορά στον πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο «Προµήθεια Ψηφιακών Πιστοποιητικών», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθµιση».

Η αξία του έργου ανέρχεται στις 157.440 ευρώ, συμπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.