Τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε συνθετικό DNA ερευνά η Microsoft, ανακοινώνοντας τη στρατηγική της συνεργασία με τον οργανισμό Twist Bioscience, ο οποίος θα διαθέσει στη Microsoft αλυσίδες DNA με συνολικό μήκος 10 εκατ. νουκλεοτιδίων.

Σκοπός της Microsoft είναι να «αποκωδικοποιήσει» τον τρόπο με τον οποίο τα μόρια συνθέτουν τον γενετικό κώδικα, ώστε να εφαρμόσει την ίδια «μεθοδολογία» στην κωδικοποίηση ψηφιακών πληροφοριών, και ως εκ τούτου να επιτύχει την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων σε μικρό χώρο. Μολονότι η διάθεση εμπορικού προϊόντος storage με βάση το συνθετικό DNA ακόμα απέχει πολύ, οι έρευνες μπορούν να αναδείξουν λύσεις στην πρόκληση που συνιστά η καθημερινή «παραγωγή» ολοένα και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, ως απόρροια και τη αυξανόμενης διάδοσης του IoT. Σύμφωνα με την Twist Bioscience, ένα γραμμάριο DNA έχει τη χωρητικότητα αποθήκευσης ενός τρις. gigabyte δεδομένων. Επίσης, η έρευνα μπορεί να έχει οφέλη σε όρους cost management για τη Microsoft, δεδομένου ότι η εταιρεία διαχειρίζεται μία από τις μεγαλύτερες public cloud πλατφόρμες διεθνώς.