Μια σειρά τεχνολογικών projects που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, επιτρέπουν στην ΕΡΤ να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας, περιορίζοντας τα κόστη της και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία της.

«Η ένταξη της ΕΡΤ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ – και η προσπάθεια που θα γίνει για ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2 – ελαχιστοποιεί τα τηλεπικοινωνιακά κόστη του οργανισμού και εκμηδενίζει τα πάγια» δηλώνει ο Δαμιανός Μανιατάκος, ΙΤ Director της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας της ΕΡΤ.

Παράλληλα, μέχρι τη μετάβαση του οργανισμού σε VoIP τηλεφωνία (που έχει προγραμματιστεί για το 2018) θα αξιοποιηθεί το VoIP του ΣΥΖΕΥΞΙΣ επιτρέποντας την επικοινωνία χωρίς κόστος ανάμεσα στα κτίρια του οργανισμού με την παράλληλη κατάργηση των παλαιών και  κοστοβόρων γραμμών των 2Μbps.

Σε αυτή τη λογική κινείται και το έργο αντικατάστασης όλων των παλιών τηλεφωνικών κέντρων με νέα υπερσύγχρονα (μέσα στο 2018) με παράλληλη εκμετάλλευση των ip point to point γραμμών διασύνδεσης μεταξύ των κτιρίων.

Επίσης, η υλοποίηση ενιαίου δικτύου δεδομένων με δυνατότητες PοE στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων θα αποτελέσει τη βάση μετάβασης στην tapeless εποχή, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για tapeless περιβάλλον, με τελικό στόχο την κατάργηση των κασετών και επιτρέποντας τη διακίνηση του οπτικοακουστικού υλικού μέσα από το σύγχρονο ενιαίο δίκτυο δεδομένων.

«Η μετάβαση σε tapeless λειτουργία έχει ήδη εκκινήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό για το τμήμα παραγωγής ειδήσεων, με την επεξεργασία των θεμάτων να αποθηκεύεται σε κατάλληλα storages και το παραγόμενο υλικό  να διοχετεύεται στη συνέχεια στις αρμόδιες υπηρεσίες» συμπληρώνει ο Δ. Μανιατάκος.

Για να καλυφτούν οι σύγχρονες ανάγκες ενός broadcast οργανισμού είναι απαραίτητη η ύπαρξη δικτύου πολύ υψηλών ταχυτήτων το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεχή διακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Η Διεύθυνση Πληροφορικής σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός Software Defined Network (SDN), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018 (σχεδόν μαζί με την προμήθεια VoIP τηλεφωνικών κέντρων).

Ο οργανισμός δίνει πολύ μεγάλη σημασία στo cloud και το αξιοποιεί βέλτιστα προς όφελος της επιχειρηματικής λειτουργίας. ‘Ολα τα emails λειτουργούν σε πλατφόρμα Office 365, αξιοποιείται το Skype for Business για μείωση του κόστους επικοινωνίας το Sharepoint και το OneDrive για την ανάπτυξη εσωτερικών εφαρμογών (όπως για παράδειγμα μια online πλατφόρμα που καλύπτει τις συνεδριάσεις των επιτροπών καταργώντας το χαρτί και βελτιστοποιώντας τις εσωτερικές διαδικασίες).

Παράλληλα, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα αναβαθμίσει τόσο τις υποδομές Private Cloud όσο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού (με μετάβαση από Microsoft HyperV 2008 σε HyperV2012 εντός του 2017), εξασφαλίζοντας παράλληλα cloud DR, ενώ «σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων παρέχονται ήδη υπηρεσίες VoD στην Ελληνική επικράτεια με εκμετάλλευση των ευρυζωνικών διασυνδέσεων υψηλών ταχυτήτων με το GR-IX».

«Μέσω ιδιόκτητου NoC, πέραν της παρακολούθησης του εσωτερικού δικτύου, τηλεμετρίας και χρήση VPN τεχνολογιών, σχεδιάζεται να ελέγχεται η κατάσταση λειτουργίας των κέντρων εκπομπής, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση κόστους, περιορισμό μετακίνησης προσωπικού και αποτελεσματικότερο έλεγχο» συμπληρώνει ο Δ. Μανιατάκος.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες δράσεις που θα κληθεί να υποστηρίξει στο άμεσο μέλλον η Διεύθυνση Πληροφορικής περιλαμβάνονται, η εγκατάσταση ενιαίου συστήματος διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού Μedia Αsset Μanagement, η εγκατάσταση νέου ERP (2018) και Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού, η δημιουργία Security Operation Center (outsource) και η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας.

Μέσα στο 2017 θα τρέξουν δύο ακόμα μεγάλα έργα software που θα βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες: το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο/ψηφιακές υπογραφές και η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών για διαγωνισμούς κάτω των 60.000€, το οποίο θα μειώσει πολύ το φόρτο εργασίας και θα επιταχύνει σημαντικά τις εσωτερικές διαδικασίες.

Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής με ίδια μέσα ανέπτυξε το 2016 και έχει παραδώσει σε λειτουργία Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Διάθεσης Μέσων (Broadcaster Asset Management) καθώς και Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χορηγιών.