Ματαιώθηκε ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης για το έργο "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα Θεωρήσεων (N-VIS)".

Υπενθυμίζουμε πως ο διαγωνισμός είχε αρχικά παραταθεί λόγω του μεγάλου όγκου σχετικών αιτημάτων των υποψήφιων συμμετεχόντων ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στα 6.820.479 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η χρονική διάρκεια υλοποίησης ήταν 34 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές είχαν καταθέσει οι εταρείες: 1) Byte, 2) Space Hellas και η ένωση εταιρειών 3) Quality & Realibility – Siemens.