Ματαιώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός 6048 του ΟΣΕ με τίτλο "Ανάθεση Υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Υποδομής του ΟΣΕ".

Η προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν τον Μάρτιο του 2006 και υπενθυμίζουμε ότι είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές οι ενώσεις εταιρειών
1) IBM – Οtenet,
2) Intracom – Siemens,
3) PC Systems – Q&R – Profile,
4) Infoquest – Decision,
5) Newsphone – Noetron και η εταιρεία
6) TSF Ζήνων