Μετατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Υπηρεσιών για την Εκκαθάριση Συνταγών Φαρμάκων Ασφαλιστικών Φορέων Β’ Φάση».

Ο διαγωνισμός, ο οποίος διενεργείται για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), είχε αρχικά προγραμματισθεί να διενεργηθεί στις 25/02/10. Η νέα ημερομηνία διενέργειας προσδιορίζεται για τις 17 Μαρτίου του 2010.

Το αντικείμενο του εν λόγω έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: δύο Oracle Data Base Servers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (RAC) για τη διαχείριση της ΒΔ κατά την επεξεργασία των συνταγών, ένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και εικόνων από σάρωση (storage) με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (10 TB) συνοδευόμενο από τα υποσυστήματά του, έξι εξυπηρετητές εφαρμογών για την επεξεργασία της σάρωσης των συνταγών (4 εξυπηρετητές) και τη διαδραστική εκμετάλλευση του συστήματος από τους χρήστες των ΦΚΑ (2 εξυπηρετητές), τέσσερις σαρωτές διπλής όψης των 100 σελίδων / λεπτό με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi για την σάρωση των συνταγών, έναν εκτυπωτή υψηλής δυναμικότητας τεχνολογίας Flash Fusing για εκτύπωση φορμών και barcode, πενήντα σταθμούς εργασίας για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος και τη διαδραστική εκμετάλλευση του συστήματος από τους χρήστες των ΦΚΑ, λογισμικό για τη δημιουργία φορμών του εκτυπωτή και τη διαχείρισή του, λογισμικό σάρωσης εντύπων, λογισμικό αναγνώρισης και αρχειοθέτησης εικόνων και παραμετροποίησή του, λογισμικό business intelligence (BI) για δημιουργία reports, στατιστικών, ανάλυση αποδοτικότητας κ.ο.κ. καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.184.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.