Ματαιώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός που αφορούσε στην προμήθεια εξοπλισμού (υλισμικού – λογισμικού) και συνοδευτικών υπηρεσιών για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης (ERP) για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε.

Ο λόγος ματαίωσης του διαγωνισμού είναι η αλλαγή των αναγκών της εταιρείας σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές η ένωση εταιρειών 1) Profile – Pansystems – Q&R καθώς και οι εταιρείες 2) Intracom IT Services, 3) Real Consulting και 4) Uni Systems. Ο προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στα 5.355.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.